Ouderbetrokkenheid

Het is van groot belang dat er een goed contact is tussen ouders en de school. Ouders en leerkrachten hebben hetzelfde doel voor ogen, wij zijn partners in de ontwikkeling van de kinderen. We willen u vragen om bij ons te komen als u denkt dat er communicatieproblemen zijn. Die kunnen dan het beste zo snel mogelijk opgelost worden. Sleutelwoorden in het contact met elkaar zijn voor ons: partnerschap, openheid, eerlijkheid en respect.
 

Hoe ziet onze oudergesprekkencyclus eruit?

Startgesprekken
Binnen 3 weken na de zomervakantie houden we startgesprekken met zowel het kind als met de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders, leerlingen en leerkrachten weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Tijdens dit gesprek kunnen die verwachtingen worden uitgesproken, zodat er het hele jaar prettig samengewerkt kan worden. 
 
Voortgangsgesprekken en datamap-gesprekken
Aan het einde van het schooljaar houden de groepen 2 en 3 een datamap gesprek. Tijdens zo'n gesprek vertelt een kind aan zijn/ haar ouders hoe het met hem/ haar gaat aan de hand van de verzamelde data (documenten) in de datamap. Deze gesprekken zullen tijdens schooltijd plaatsvinden. 
Naast deze datamapgesprekken zullen de leerkrachten van groep 1, 2 en 3 de ouders twee keer per jaar uitnodigen voor een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek zal de ontwikkeling van de leerling centraal staan.
 
Vanaf groep 4 houden we 2 keer per jaar een voortgangsgesprek met ouder en kind. Hierbij nemen we het rapport door en de datamap. Het kind heeft hierbij een belangrijke rol. De leerling vertelt over de ontwikkeling die het de afgelopen periode heeft doorgemaakt aan de hand van het rapport en de documenten uit de datamap. Ouders kunnen hierover uiteraard ook vragen stellen en de leerkracht licht het een en ander toe.
 
Mochten ouders behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht zonder de leerling dan is dat uiteraard ook mogelijk. Een afspraak is dan zo gemaakt.

Ouders aan het woord

""

Onze kinderen gaan met heel veel plezier elke dag naar school! De school laat elk kind in zijn waarde. De juffen uit groep 1 weten ook wie de kinderen uit groep 8 zijn en andersom.