Leerlingenparticipatie

We hebben op school een leerlingenraad. De raad bestaat uit 6 leerlingen uit de groepen 7 en 8. De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. De leerlingenraad helpt actief mee aan de kwaliteit van de schoolorganisatie. De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is. De leerlingenraad komt ongeveer 6 keer bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept. Ze vergaderen ruim een half uur in de teamkamer. Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De raad beheert de ideeënbus, waarin alle leerlingen hun ideeën, voorstellen, vragen en opmerkingen schriftelijk kwijt kunnen. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas of via de nieuwsbrief. Er wordt vergaderd over:

  • ideeën, voorstellen van klas- en schoolgenoten maar ook over eigen ideeën.
  • bespreekpunten van het team of de ouderraad
  • het gebruik en de inrichting van het schoolplein.

""