Schoolmaatschappelijk werk

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden die tijdens het schooljaar een aantal keren een inloopochtend houdt. De ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten kunnen tijdens de inloop vragen stellen over hun kind/leerling waar ze tegenaan lopen in de thuissituatie met bijvoorbeeld de opvoeding of op school in de groep.
 
De schoolmaatschappelijk werker zit ook in het Ondersteuningsteam van de school. Soms heeft een leerling het even lastig en biedt de schoolmaatschappelijk werker individuele hulp aan. Naast een luisterend oor tijdens de gesprekjes worden er tips gegeven over bijvoorbeeld weerbaarder worden, sociale vaardigheden, hoe om te gaan met AD(H)D, scheiding van ouders, verlies/rouwverwerking enzovoort. Als blijkt dat ouder(s)/verzorger(s), kind of het hele gezin intensievere hulp nodig heeft, kan met toestemming de hulpvraag worden ingebracht in het Kernteam Jeugd van de gemeente Waterland.

De gemeente Waterland biedt deze hulpvorm voor de jeugd en scholen aan. Er zijn geen kosten verbonden als er hulp ingezet wordt vanuit de schoolmaatschappelijk werker.

Hieronder even een voorstelwoordje van Thirza die op onze school werkzaam is.
 

Beste kinderen en ouders/verzorgers, 

Vanaf dit schooljaar ben ik actief als schoolmaatschappelijk werker bij de Gouwzee.  Het kind of de ouders/verzorgers kunnen bij mij terecht over vragen  of problemen die niet altijd met school te maken hebben maar meer met thuis of het kind zelf. Samen  en in overleg met de docent en de IB-er zullen we kijken of er met een aantal gesprekken op school aan het probleem gewerkt kan worden of dat het nodig is dat ik een keer thuis kom. Als blijkt dat de problemen toch wel ingewikkeld zijn, dan kunnen we samen kijken naar andere instanties die langer of vaker met het probleem aan de slag kunnen.  

Wil je gewoon kennismaken? Dan kan dat natuurlijk ook altijd, kom gewoon langs! Ik ben vanaf 3 september om de week op de donderdag op school aanwezig. 

Contactgegevens: 

Tirza Oudheusden 

06- 12997930 

t.oudheusden@desmd.nl  

Ouders aan het woord

""

Wij zijn heel blij met de Gouwzee! Er is veel aandacht voor het individuele kind en er worden veel leuke extra activiteiten georganiseerd zoals koken, dansen en projecten. Onze twee kinderen gaan al jaren met veel plezier naar school.