Samenweringverband Waterland PO

SWV Waterland PO - Samen zorgen voor een dekkend onderwijsaanbod

Ouder- en Jeugdsteunpunt
Hier kunnen ouders de contactpersoon vinden waar zij terecht kunnen voor vragen en advies.
Ook kunnen ouders allerlei informatie vinden op deze webpagina. 

Ouders aan het woord

""

Wij zijn heel blij met de Gouwzee! Er is veel aandacht voor het individuele kind en er worden veel leuke extra activiteiten georganiseerd zoals koken, dansen en projecten. Onze twee kinderen gaan al jaren met veel plezier naar school.