Buitenschoolse opvang

De Gouwzee werkt samen met het SKW(Stichting Kinderopvang Waterland). U hoeft zich als (werkende) ouder niet druk te maken hoe u de opvang van uw kind voor of na schooltijd vertrouwd en veilig kunt regelen. Uw kind wordt 's middags op het schoolplein opgehaald en gaat dan samen met de pedagogisch medewerkers naar de desbetreffende BSO. Voor alle mogelijkheden en verdere informatie kunt u kijken op de website.


 

""